לפיד את בנט - חיבוק דוב והמהפך בחשיבה המדינית - תקציר מנהלים
 לפיד את בנט – חיבוק דוב 

על פניו נראה כי הברית הבלתי כתובה בין בנט ויאיר לפיד, משקפת את כל מה שהיינו רוצים לראות בארץ.
חיבור ושפה משותפת בין דור צעירים חילוניים ודתיים, המכבדים האחד את תרבותו וציפור נפשו של האחר, 
פתח ליצירת תרבות חדשה מאחדת. האם באמת כך הדבר?
המאמר שלפניכם מציג תמונה אחרת לחלוטין, המחייבת סלילת דרך הנהגה עצמאית שאינה תלויה בלפיד.

למאמר "לפיד את בנט - חיבוק דוב" - לחץ כאן

מהפך בדרך החשיבה המדינית – תקציר מנהלים

מתוך התביעה הזו להצגת דרך הנהגה עצמאית שיש בה פריצת דרך וחזון תרבותי ומדיני למדינת ישראל,
מובא בפניכם בפעם הראשונה כ"תקציר מנהלים" הצעה פורצת דרך, המטה את מרכז הכובד בהגדרת הלאום
של מדינת כלפי המרכיב האתני שבה, עם כל ההשלכות התרבותיות והמדיניות הנלוות אליה.  

פרסומו נועד לפתוח שיח ציבורי רחב בעניין. נשמח לתגובות ורעיונות מכם להרחבת השיח.

לתקציר מנהלים - לחץ כאן

 


 

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.