שעורים קוליםמפגש "ישראל ייעודית" – גרעין בית שמש - "היהודי שבגוי והגוי שביהודי" - סרטון-הרב שמעון אור
הגרעינים התורניים ולא רק הם, מהווים לגבינו גשר שבין עולם התורה והלאומיות הישראלית שאנו נמצאים בקרבה. דרך המעורבות החברתית עם שכבות העם השונות, אנו מצפים כי תיווצר האינטראקציה שבין ה"לאום והדת" ויתפוגג הקונפליקט שביניהם. במפגש זה מעוררת יוזמת "ישראל ייעודית" את השאלה האם אכן סוג פעילות זו מספיק בכדי לפוגג את הקונפליקט. האם דינים המבדילים בין היהודי והגוי, כמו "ישראל שהרג גוי אינו נהרג עליו", או "גוי שהרג עובר במעי אימו חייב מיתה", אף שאין הדבר כך בישראל, יכולים להשתלב בחזונה העתידי של מדינת ישראל? הפעם נעזר המפגש במצגת. (מתוך : ישראל ייעודית)

<--לדף הקודם לדף הבא-->