ישראל ייעודית הינה תנועה אזרחית לחזון תרבותי ומדיני הרואה את התורה, במאורעותיה, דיוניה והלכותיה, כזיכרון של תרבות, שעלינו מוטלת המשימה להחזירה אל קידמת הבמה התרבותית, הלאומית והמדינית.

תנועת ישראל ייעודית מאמינה כי רק מנהיגות שתוכל לתרגם תרגום נאמן את עקרונות התורה ללא ייתור לשפה של תרבות, תוכל להציב חזון לחברה בישראל שייתן פתרון לקרע הקיים בתוכה בנושאי דת ומדינה ובד בבד, יציב פתרון אמת אף לסכסוך הישראלי הערבי.

היסוד התרבותי אותו גוזרת תנועת ישראל ייעודית מן התורה כבסיס לחזון התרבותי והלאומי שהיא מציבה למדינת ישראל הינו, הקביעה האתנית כי יהודי הוא הנולד מאם יהודייה. מן הקביעה הזו נגזרת ההכרה כי בתרבות הישראלית החיבור אל היסודות האתניים – האדם אל האדמה, האיש אל האישה, העובר אל אימו, הינם מחוללי התרבות הבסיסיים של הלאום הישראלי. כל העקרונות הנוספים, נגזרים מן היסוד הזה.

הכרה ביסוד הזה, מאפשרת בפעם הראשונה להציב אלטרנטיבה ראויה כנגד התרבות המערבית והשלטתה על העולם תרבות וירטואלית, בה האדם בוחר את שייכותו לארצו, וקשריו הזוגיים, אך ורק מתוך רצונו בלבד, בעוד האדמה ואפילו רחם האישה הינם כלים אילמים, המשועבדים לרצונותיו. תרבות בה ייחודיות העמים והמינים משוטחת ומרודדת תחת אצטלה של שוויון.

ההכרה ביסוד הזה, היא המהווה את בסיס הקשר עם האסלאם הנולד מהגר וישמעאל, והיא שתשמש, להבאת פתרון בר קיימא לסכסוך הישראלי הערבי. 

בדף זה, תוכלו להכיר את יסודות התנועה, ובעיקר להצטרף ולהשפיע על דרכה! לנו אין מממנים חיצוניים! החברים המצטרפים הם המממנים המרכזיים של פעילות התנועה בדמי החבר שהם מעלים לה – 20 שקלים בחודש לאדם עובד, 10 שקלים בחודש לאדם לומד ו30 שקלים לזוג. 

 

 

                   

לאתר תנועה לתורה מנהיגה – לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
מאמרים כתבות עדכונים

לפניות דרך המייל - לחץ כאן