גמרא
הבנת הגמרא כפרוטוקול בית המדרש האמוראי, משאירה אותנו עם סימני שאלה גדולים על סדרי הלימוד, תחומי העניין, האסוציאטיביות והרלוונטיות של הגמרא כלפינו.
היכולת להבין את כל מהלכי הגמרא - מן המשנה ועד לפסיקת ההלכה דרך כל הווא אמינא ומסקנה כתהליך עקרוני ועקבי - תיצור בנו את הכלים לשחזר את התורה שבעל-פה ששוכתבה לתורה חיה.


למאמרים בקטגוריה לחץ כאן או על אחד מהקטגוריות בצד