ישראל ייעודית

אִבָּנֶה מִמֶּנָּה – לאומיות נשית- הרב שמעון אור
האם חיזוי איום המנהרות מבעוד מועד והטיפול האסטרטגי, הצבאי והטכנולוגי בהן, יכולים באמת לתת מענה לאיום ולעימות המתמשך בין מדינת ישראל לאסלאם המופיע לנו בדמות חמאס בדרום ובדמות חיזבאללה בצפון? כל מי שעיניו בראשו מבין, כי אל בעיית העימות הישראלי-אסלאמי יש להתייחס ברמה התרבותית! משם מתחילה הבעיה ומשם ורק משם יגיע הפתרון. המאמר שלפניכם נוגע במכנה המשותף התרבותי הקיים בין התרבות האותנטית המקורית של מדינת ישראל לבין התרבות האסלאמית, הסיבות לעימות הנוכחי והדרך להגיע לא רק אל פתרון הסכסוך, אלא להרמוניה ושיתוף פעולה בין התרבויותלהעז ולהתמודד על חוקי הייסוד- הרב שמעון אור
אין זה סוד שבשלושים השנים האחרונות, תקועה מדינת ישראל, הן בהגדרתה התרבותית האזרחית והן בהגדרתה כלאום לאחדים נדמה (ובתוך כך גם הנהגת מפלגת הבית היהודי), כי ניתן להתמודד מול השאלות העקרוניות הנוקבות בסוגיות אלו באמצעים נקודתיים. כגון בחירה פרסונאלית קפדנית של שופטי עליון שמרניים, או חקיקת חוקים שיתנו מענה למעמד הישובים כדוגמת "חוק ההסדרה". אולם במבחן התוצאה מתברר תמיד כי אמצעים אלו אינם מועילים. הסיבה לכך היא, ששורש הבעיה הוא, בהגדרת היסודות התרבותיים והלאומיים של מדינת ישראל. מאז הפיכת אהרון ברק את ערך ה"שוויון" כפי פרשנותו את חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו", כ"חוק על", ומשיכת מדינת ישראל לכיוון "מדינת כל אזרחיה", לא אותגרה תפיסה אזרחית זו על ידי הכנסת שאמורה הייתה להיות הגוף המחוקק. המאמר שלפניכם, מאתגר את תפיסת השוויון הזו. לא רק מצביע על תוצאותיה ההרסניות, אלא מציב אלטרנטיבה פורצת דרך לחוק זה,שיש בכוחה להיות אטרקטיבית אף לעמי המערב

התפקדות לבית היהודי, ריצה נוספת לראשות הבית היהודי – יש טעם?- הרב שמעון אור
לחברים והחברות שלום כמו בפעם שעברה, כך גם בפעם הזו. איני מתכוון להתחמק מן האחריות ומן המחויבות ליצירת שינוי בתפיסת החזון של מדינת ישראל. גם בפעם הזו אני עומד בעזרת ה´ להעמיד עצמי להתמודדות על ראשות הבית היהודי. בפעם שעברה גרפנו כמעט 12 אחוז מן הקולות, הפעם התקווה היא להכפיל ביותר מחצי את מספר הבוחרים ובמקביל להגיע למקום ריאלי במצבת חברי הכנסת. נשאלת השאלה, מדוע להתמודד את ההתמודדות הזו? האם יש סיכוי בכלל להשפיע? הדברים שלפניכם מסבירים את הרציונאל שבהתמודדות הנוספת
לדף הבא-->