תנועה לתורה מנהיגה קמה על מנת לשנות את היחס לתורה, מכזו שמטרתה היא השלטת מרות וציות, שתכניה הם תכנים של סיפור והוראת הלכה, לכזו המאפשרת בתכניה לגעת במקורות התהוותו של האדם.

על מנת,להחיות את התורה מסיפורי היסטוריה של העבר, מחיובים שהקשר שלהם אל המציאות הנוכחית אינו ברור, למקור ממנו נוכל לשאוב את שאיפת העתיד שלנו.

היא מצפה מן הלומדים אותה לדעת לנצל את הנגיעה הזו במקומות ההתהוות, בכדי לפרוץ, להצמיח ולהעצים את קיומם ואת קיומם של כל אלו הנמצאים סביבם ולהגיע למעמד של יוצרים ומנהיגים.

להרחבה, לחץ על הכתוב
 
שעורים מומלצים באתרחשוון: הגשמים - שלש פנים להופעת השכינה - מאמר מקוצר
עניין הגשמים מופיע אלינו שלש פעמים בצורות שונות
כל ימי הסוכות אנו מנסכים מים על המזבח, מטעם כי בזמן זה נידונים על המים. אולם נאסר עלינו להזכיר גבורות גשמים (''משיב הרוח ומוריד הגשם) לפני שמיני עצרת, מפאת כי הגשמים סימן קללה בחג.
גם אז, אנו נזהרים רק להזכיר גבורות גשמים ולא לשאול על הגשמים (ותן טל ומטר לברכה) עד לז´ בחשון. מה משמעות הפרדה חותכת זו?
מאמר זה יחשוף אותנו לשלשה מאפייני חיים שונים בהופעת הגשם עצמו.

 
תכנים נוספים לניווט מהיר


חיפוש באתר
 
 

רשימת תפוצה
להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה יש להכניס את כתובת המייל